BOGE KONVERTER

OPREMA

Boge Bluekat konverter

BOGE konverter jamči u pogledu zaostalog sadržaja ulja trajnu ocjenu kvalitete klase 0 komprimiranog zraka u skladu s ISO 8573-1 standardima, kao kondenzat bez ulja. Katalizator pretvara ulje i aktivne ugljikovodike u komprimiranom zraku u vodu i CO². Za razliku od klasičnih filtarskih sustava poput aktivnog ugljena, kvaliteta zraka je konstantna. Uz to, za razliku od uljnih kompresora, kvaliteta komprimiranog zraka ne ovisi o sadržaju ugljikovodika u zraku iz okoline. Katalizator djeluje neovisno o temperaturi i vlažnosti prerađenog komprimiranog zraka.